Xe Nâng Người
Home > Thiết bị mới > Xe Nâng Người > Xe nâng dạng gấp khúc
Name
Xe nâng dạng ống lồng Skyjack SJ 61T
Introdution
Model:SJ61T
Chiều cao làm việc:67’ 3” (20.5 m)
Chiều cao sàn:61’ 3” (18.7 m)
Diện tích làm việc:36” x 96” (0.9 x 2.4 m)
Trọng lượng:23,800 lbs (10,795 kg)
Tải trọng:500 lbs (227 kg)

高空作業車高空作業車

 

 

 

 

more...

 

Copyright @2014 CIG POWER PRODUCTS,INC All Rights Reserved.