Máy phát hàn
Trang Chủ > Thiết Bị Mới > Máy phát hàn
Denyo Welding Machine
Name
Denyo Welding Machine
Introdution
The Advantages of Denyo welding machine:
+ Low fuel consumption.
+ Low noise in newly developed e-mode operations.
+ High-quality AC power can be used while welding is being performed.
YANMAR-YW300S
Name
YANMAR-YW300S
Introdution
1. Động cơ :3TNE68-U
2. Phạm vi dòng điện hàn :30~300A
3. Thích hợp que hàn :2.0~6.0mm
4. Kích thước : L x W x H 1410 (1290) × 680 × 760 mm
Máy phát hàn Denyo DLW 300-ES
Name
Máy phát hàn Denyo DLW 300-ES
Introdution
Máy phát: DLW 300-ES
Động cơ: Yanmar 3TNE68-U
Công suất cực đại : 7.90 / 8.74 KW
Phạm vi dòng điện hàn: 30~280 / 30~300 A
Thích hợp que hàn: 2.0 ~ 6.0 mm

Công suất AC cực đại: 10KVA
Tần suất: 50 / 60 Hz
Vòng quay định mức: 3000 / 3600 RPM
Tiêu thụ nhiên liệu: 2.08 / 2.37 lít/ giờ
Máy phát hàn Denyo DLW 300-LS
Name
Máy phát hàn Denyo DLW 300-LS
Introdution
Model: DLW 300-LS
Hiệu động cơ: Yanmar 3TNM68-G
Công suất định mức: 7.90 / 8.74 KW
Phạm vi dòng điện hàn: 30~280 / 30~300 A
Thích hợp que hàn: 2.0 ~ 6.0 mm

Dòng điện 3 pha: 10.4 / 11.4 KVA
Tần suất: 50 / 60 Hz
Vòng quay định mức: 3000 / 3600 RPM
Tiêu thụ nhiên liệu: 1.96 / 2.34 lít/ giờ
Năm sản xuất: 2011
Máy phát hàn Denyo DLW 300-ESW
Name
Máy phát hàn Denyo DLW 300-ESW
Introdution
Model: DLW 300-ESW
Hiệu động cơ: Kubota D905-KA
Công suất định mức: 7.90 / 8.74 KW (1 người)
3.28 x2 / 3.58 x2 (2 người)
Dòng điện định mức: 60~280 / 60~300 A (1 người)
30~140 / 30~150 A (2 người)
Thích hợp que hàn: 2.6 ~ 6.0 mm (1 người)
2.0 ~ 3.2 mm (2 người)
Dòng điện 3 pha: 9.9 KVA
Tần suất: 50 / 60 Hz
Vòng quay định mức: 3000 / 3600 RPM
Tiêu thụ nhiên liệu: 2.33 / 2.69 lít/ giờ

Máy phát hàn Denyo DLW 400-ESW
Name
Máy phát hàn Denyo DLW 400-ESW
Introdution
Model: DLW 400-ESW
Hiệu động cơ: Kubota D1005-KA
Công suất định mức: 10.96 / 11.90 KW (tách biệt)
4.39 x2 / 4.73 x2 KW ( hai người)
Dòng điện định mức: 60~380 / 60~400 A (1 người )
30~190 / 30~200 A (2 người )
Thích hợp que hàn: 2.0 ~ 8.0 mm (tách biệt)
2.0 ~ 4.0 mm (hai người)

Dòng điện 3 pha: 15 KVA
Tần suất:: 50 / 60 Hz
Vòng quay định mức: 3000 / 3600 RPM
Tiêu thụ nhiên liệu: 3.24 / 3.78 lít/ giờ
Copyright @2014 CIG POWER PRODUCTS,INC All Rights Reserved.