Xe nâng dạng ống lồng
Trang Chủ > Thiết Bị Mới > Xe nâng dạng ống lồng
Xe nâng dạng ống lồng JLG 400S
Name
Xe nâng dạng ống lồng JLG 400S
Introdution
Model:400S
Trọng lượng:5738 kg
Chiều cao sàn làm việc:40 ft " 4
Diện tích làm việc:0.91 x 2.44m
Tải trọng:1000 lbs
Loại: lốp hơi
Nguồn điện: động cơ
Xe nâng dạng ống lồng JLG 450AJ
Name
Xe nâng dạng ống lồng JLG 450AJ
Introdution
Model:450AJ
Trọng lượng:6010 kg
Chiều cao sàn làm việc:45 ft
Diện tích làm việc:0.76 x 1.83m
Tải trọng:500 lbs
Loại: lốp trần
Nguồn điện: động cơ
Xe nâng dạng ống lồng seri JLG 450A/AJ
Name
Xe nâng dạng ống lồng seri JLG 450A/AJ
Introdution
Model:450A    450AJ
Trọng lượng:5783 kg 6010 kg
Chiều cao làm việc:45 ft 45 ft
Diện tích làm việc:0.76 x 1.83m   0.76 x 1.83m
Tải trọng:500 lb 500 lb
Nguồn điện:động cơ động cơ
Xe nâng dạng ống lồng JLG 400SJ
Name
Xe nâng dạng ống lồng JLG 400SJ
Introdution
Model:460SJ
Trọng lượng:7189 kg
Chiều cao sàn làm việc:46 ft
Diện tích làm việc:0.91 x 2.44m
Tải trọng:500 lbs
Loại :lốp hơi
Nguồn điện: động cơ
Xe nâng dạng ống lồng seri JLG 600S
Name
Xe nâng dạng ống lồng seri JLG 600S
Introdution
Model:600S
Trọng lượng:22750 kg
Chiều cao làm việc:60 ft 3"
Diện tích làm việc:0.91 x 2.44m
Tải trọng:1000 lbs
Loại: lốp trần
Nguồn điện: động cơ
Xe nâng dạng ống lồng Seri  JLG 600A
Name
Xe nâng dạng ống lồng Seri JLG 600A
Introdution
Model:600A
Trọng lượng:10047 kg
Chiều cao làm việc:60 ft 5"
Diện tích làm việc:0.91 x 2.44m
Tải trọng:1000 lbs
Loại:lốp trần
Nguồn điện: động cơ
Xe nâng dạng ống lồng seri JLG 600AJ
Name
Xe nâng dạng ống lồng seri JLG 600AJ
Introdution
Model:600AJ
Trọng lượng:10455 kg
Chiều cao làm việc:60 ft 7"
Diện tích làm việc:0.91 x 2.44m
Tải trọng:500 lbs
Loại: lốp trần
Nguồn điện: động cơ
Xe nâng dạng ống lồng seri JLG 600SJ
Name
Xe nâng dạng ống lồng seri JLG 600SJ
Introdution
Model:600SJ
Trọng lượng:27600 kg
Chiều cao làm việc:66 ft 8"
Diện tích làm việc:0.91 x 2.44m
Tải trọng:500 lbs
Loại: lốp trần
Nguồn điện: động cơ
Seri xe nâng dạng ống lồng JLG 800S
Name
Seri xe nâng dạng ống lồng JLG 800S
Introdution
Model:800S   
Trọng lượng:15060 kg
Chiều cao làm việc:80 ft  
Diện tích làm việc:0.91 x 2.44m  
Tải trọng:1000 lbs
Loại: lốp hơi
Nguồn điện: động cơ
Xe nâng dạng ống lồng JLG 800A
Name
Xe nâng dạng ống lồng JLG 800A
Introdution
Model:800A
Trọng lượng:15559 kg
Chiều cao làm việc:80 ft
Diện tích làm việc:0.91 x 2.44m
Tải trọng:500 lbs
Loại: lốp hơi
Nguồn điện: động cơ
Copyright @2014 CIG POWER PRODUCTS,INC All Rights Reserved.