Xe nâng dạng cắt kéo (loại động lực)
Trang Chủ > Thiết Bị Mới > Xe nâng dạng cắt kéo (loại động lực)
JLG 1930ES Xe nâng người dạng cắt kéo
Name
JLG 1930ES Xe nâng người dạng cắt kéo
Introdution
Model:1930ES
Trọng lượng:1247 kg
Chiều cao làm việc:5.72m
Diện tích làm việc:0.76 x 1.7m
Tải trọng:500 lbs
Loại:Cố định
Nguồn điện:Điện
ACV:110 V / 220 V
JLG 1932RS Xe nâng người dạng cắt kéo
Name
JLG 1932RS Xe nâng người dạng cắt kéo
Introdution
Model:1932RS
Trọng lượng:1360 kg
Chiều cao làm việc:5.8m
Diện tích làm việc:1.82 x .68m
Trọng tải:500 lbs
Loại:Cố định
Nguồn điện:Điện
JLG 2030ES Xe nâng người dạng cắt kéo
Name
JLG 2030ES Xe nâng người dạng cắt kéo
Introdution
Model:2030ES
Trọng lượng:1700 kg
Chiều cao làm việc:6.10m
Diện tích làm việc:0.76 x 2.3m
Tải trọng:800 lbs
Loại:Gấp xếp
Nguồn điện:Điện
ACV:110 V / 220 V
JLG 2630ES Xe nâng người dạng cắt kéo
Name
JLG 2630ES Xe nâng người dạng cắt kéo
Introdution
Model:2630ES
Trọng lượng:2155 kg
Chiều cao làm việc:7.77m
Diện tích làm việc:0.76 x 2.3m
Tải trọng:500/800 lbs
Loại:Gấp xếp
Nguồn điện:Điện
ACV:110 V / 220 V
JLG 2646ES Xe nâng người dạng cắt kéo
Name
JLG 2646ES Xe nâng người dạng cắt kéo
Introdution
Model:2646 ES
Trọng lượng:2163 kg
Chiều cao làm việc:7.92 m
Diện tích làm việc:1.12 x 2.5m
Trọng tải:700/1000 lbs
Loại:Gấp xếp
Nguồn điện:Điện
ACV:110 V / 220 V
JLG 3246ES Xe nâng người dạng cắt kéo
Name
JLG 3246ES Xe nâng người dạng cắt kéo
Introdution
Model:3246ES
Trọng lượng:2168 kg
Chiều cao làm việc:9.68m
Diện tích làm việc:1.12 x 2.5m
Trọng tải:700/1000 lbs
Loại:Gấp xếp
Nguồn điện:Điện
ACV:110 V / 220 V
JLG 3248RS Xe nâng người dạng cắt kéo
Name
JLG 3248RS Xe nâng người dạng cắt kéo
Introdution
Model:3248RS
Trọng lượng:2300 kg
Chiều cao làm việc:9.75m
Diện tích làm việc:1.08 x 2.15m
Trọng tải:500 lbs
Loại:Gấp xếp
Nguồn điện :Điện
Xe nâng người dạng cắt kéo JLG 3369LE
Name
Xe nâng người dạng cắt kéo JLG 3369LE
Introdution
Model:3369LE
Trọng lượng:4247 kg
Chiều cao làm việc:10.06m
Diện tích làm việc:1.65 x 2.92m
Trọng tải:1000 lbs
Loại:Lốp trần
Nguồn điện:Điện
Xe nâng người dạng cắt kéo JLG 4069LE
Name
Xe nâng người dạng cắt kéo JLG 4069LE
Introdution
特價
Model:4069LE
Trọng lượng:4790 kg
Chiều cao làm việc:12.19m
Diện tích làm việc:1.65 x 2.92m
Trọng tải:800 lbs
Loại:Lốp trần
Nguồn điện:Điện
Copyright @2014 CIG POWER PRODUCTS,INC All Rights Reserved.