Động cơ YANMAR
Trang Chủ > Thiết Bị Mới > Động cơ YANMAR
YANMAR-4TNE88
Name
YANMAR-4TNE88
Introdution
1. Động cơ 4 thì , thẳng đứng , làm mát bằng nước
2. Công suất máy phát (1500rpm):18.0kw/24.1hp
3. Công suất máy phát (1800rpm):21.6kw/29.0hp
4. Phương thức làm mát : Quạt két nước
YANMAR 4TNE98
Name
YANMAR 4TNE98
Introdution
1. Động cơ 4 thì , thẳng đứng , mát bằng nước
2. Công suất máy phát (1500rpm):34.6kw/46.4hp
3. Công suất máy phát (1800rpm):41.2kw/55.3hp
4. Phương thức làm mát : Quạt két nước
YANMAR 3TNV88(-B)
Name
YANMAR 3TNV88(-B)
Introdution
1. Động cơ 4 thì , thẳng đứng , mát bằng nước
2. Công suất máy phát: 16.3~12.30kw
3. Công suất công nghiệp: 27.1~18.0kw
4. Phương thức làm mát : Quạt két nước
5. Loại: thân thiện môi trường
YANMAR 2TNV70
Name
YANMAR 2TNV70
Introdution
1. Động cơ 4 thì , thẳng đứng , mát bằng nước
2. Công suất máy phát: 10.0~7.7kw
3. Công suất dùng cho công nghiệp: 9.9~6.0kw
4. Phương thức làm mát : Quạt két nước
5. Loại: thân thiện môi trường
YANMAR 3TNV70
Name
YANMAR 3TNV70
Introdution
1. Động cơ 4 thì , thẳng đứng , làm mát bằng nước
2. Công suất máy phát: 16.0~6.1kw
3. Công suất dùng cho công nghiệp: 15.5~9.0kw
4. Phương thức làm mát : Quạt két nước
5. Loại: thân thiện môi trường
YANMAR 3TNV76
Name
YANMAR 3TNV76
Introdution
1. Động cơ 4 thì , thẳng đứng , làm mát bằng nước
2. Công suất máy phát: 19.5~8.2kw
3. Công suất dùng cho công nghiệp: 20.2~11.8kw
4. Phương thức làm mát : Quạt két nước
5. Loại: thân thiện môi trường
YANMAR 3TNV82A
Name
YANMAR 3TNV82A
Introdution
1. Động cơ 4 thì , thẳng đứng , làm mát bằng nước
2. Công suất máy phát: 13.2~9.9 kw
3. Công suất dùng cho công nghiệp: 21.9~16.0kw
4. Phương thức làm mát : Quạt két nước
5. Loại: thân thiện môi trường
YANMAR 4TNV84T(-B)
Name
YANMAR 4TNV84T(-B)
Introdution
1. Động cơ 4 thì , thẳng đứng , làm mát bằng nước
2. Công suất máy phát: 26.9~19.1kw
3. Công suất dùng cho công nghiệp: 41.2~33.5kw
4. Phương thức làm mát : Quạt két nước
5. Loại: thân thiện môi trường
YANMAR 4TNV88(-B)
Name
YANMAR 4TNV88(-B)
Introdution
1. Động cơ 4 thì , thẳng đứng , làm mát bằng nước
2. Công suất máy phát: 21.6~16.4kw
3. Công suất dùng cho công nghiệp: 35.0~24.1kw
4. Phương thức làm mát : Quạt két nước
5. Loại: thân thiện môi trường
YANMAR 4TNV94L(-B)
Name
YANMAR 4TNV94L(-B)
Introdution
1. Động cơ 4 thì , thẳng đứng , làm mát bằng nước
2. Công suất máy phát dùng trong công nghiệp: 43.0~35.3kw
3. Phương thức làm mát : Quạt két nước
4. Loại: thân thiện môi trường
Copyright @2014 CIG POWER PRODUCTS,INC All Rights Reserved.