Máy phát điện cách âm
Trang Chủ > Thiết Bị Mới > Máy phát điện cách âm
YANMAR AG25SS
Name
YANMAR AG25SS
Introdution
YANMAR AG25SS
1. Mã động cơ: 4TNV88
2. Phát dòng 3 pha/ 1 chiều: 25/14.4kva
3. Tần suất: 60Hz
4. Độ ồn-7m: 55db(A)
YANMAR AG45SS
Name
YANMAR AG45SS
Introdution
YANMAR AG45SS
1. Mã động cơ: 4TNV98
2. Phát dòng 3 pha/ 1 chiều: 45/26kva
3. Tần suất: 60Hz
4. Độ ồn-7m: 55db(A)
Copyright @2014 CIG POWER PRODUCTS,INC All Rights Reserved.