Khung nâng dạng ống đứng
Trang Chủ > Thiết Bị Mới > Khung nâng dạng ống đứng
Khung nâng dạng di động Snorkel TM12
Name
Khung nâng dạng di động Snorkel TM12
Introdution
Model: TM12
Chiều cao sàn: 3.63 m
Chiều cao làm việc: 5.6 m
Tải trọng : 227 kg
Kích thước sàn : 0.74 m x 0.96 m
Chiều rộng tổng thể: 0.76m
Chiêu dài tổng thể: 1.39
Khả năng leo dốc: 25%
Copyright @2014 CIG POWER PRODUCTS,INC All Rights Reserved.