Xe nâng dạng cắt kéo (loại động cơ)
Trang Chủ > Thiết Bị Mới > Xe nâng dạng cắt kéo (loại động cơ)
Xe nâng dạng cắt kéo JLG 3394RT
Name
Xe nâng dạng cắt kéo JLG 3394RT
Introdution
Model:3394RT
Trọng lượng:5402 kg
Chiều cao làm việc:10.06m
Diện tích làm việc:2.18 x 3.81m
Tải trọng:2250 lbs
Loại: lốp trần
Nguồn điện: động cơ
Xe nâng dạng cắt kéo JLG 260 MRT
Name
Xe nâng dạng cắt kéo JLG 260 MRT
Introdution
Model:260 MRT
Trọng lượng:3338 kg
Chiều cao làm việc:13.11m
Diện tích làm việc:1.65 x 2.59m
Tải trọng:1250 lbs
Loại: lốp trần
Nguồn điện: động cơ
Xe nâng dạng cắt kéo JLG 4394RT
Name
Xe nâng dạng cắt kéo JLG 4394RT
Introdution
Model:4394RT
Trọng lượng:6940 kg
Chiều cao làm việc:13.11m
Diện tích làm việc:2.18 x 3.81m
Tải trọng:1500 lbs
Loại: lốp trần
Nguồn điện: động cơ
Copyright @2014 CIG POWER PRODUCTS,INC All Rights Reserved.