Thiết bị chiếu sáng
Trang Chủ > Thiết Bị Mới > Thiết bị chiếu sáng
YANMAR-LB430F
Name
YANMAR-LB430F
Introdution
YANMAR-LB430F
1. 4 bóng đèn halogen kim loại 400W
2. Xe đẩy 4 bánh.
3. Hai khung cố định.
4. Trọng lượng: 150kg
YANMAR-LB1130FB
Name
YANMAR-LB1130FB
Introdution
YANMAR-LB1130FB
1. 1 bóng đèn Halogen kim loại 1000W
2. 2 khung cố định.
3. Cần nâng hạ 3 đoạn
4. Xe đẩy 4 bánh.
5. Trọng lượng 120kg
YANMAR-LB1130GBM
Name
YANMAR-LB1130GBM
Introdution
1. 1 bóng đèn hợp kim 1000W
2. Cần nâng hạ 3 đoạn + 1 cần đua dài
3. 5 bánh di động
4. 5 thanh giá cố định.
5. Trọng lượng: 64kg
Copyright @2014 CIG POWER PRODUCTS,INC All Rights Reserved.