Máy phát điện CIG
Trang Chủ > Thiết Bị Mới > Máy phát điện CIG
GA7000E-SD
Name
GA7000E-SD
Introdution
1.Điện áp định mức/ Rated Voltage : 230V
2.Dòng điện định mức/ Rated Current : 28.2A
3.Công suất định mức /Rated Watts : 6500W
4.Công suất cực đại /Surge Watts : 7000W
5.Hệ thống khởi động /Start System : Giật nổ + Đề nổ

GA5000E-SD
Name
GA5000E-SD
Introdution
1.Điện áp định mức/ Rated Voltage : 230V
2.Dòng điện định mức/ Rated Current : 21.7A
3.Công suất định mức /Rated Watts : 5000W
4.Công suất cực đại /Surge Watts : 5500W
5.Hệ thống khởi động /Start System : Giật nổ + Đề nổGA5000E-HD
Name
GA5000E-HD
Introdution
1.Điện áp định mức/ Rated Voltage : 230V
2.Dòng điện định mức/ Rated Current : 21.7A
3.Công suất định mức /Rated Watts : 5000W
4.Công suất cực đại /Surge Watts : 5500W
5.Hệ thống khởi động /Start System : Giật nổ + Đề nổ

GA3000-SD
Name
GA3000-SD
Introdution
1.Điện áp định mức/ Rated Voltage : 230V
2.Dòng điện định mức/ Rated Current : 21.1A
3.Công suất định mức /Rated Watts : 2900W
4.Công suất cực đại /Surge Watts : 3100W
5.Hệ thống khởi động /Start System : Giật nổ + Đề nổ
Copyright @2014 CIG POWER PRODUCTS,INC All Rights Reserved.