Dạng ống gấp khúc
Trang Chủ > Thiết Bị Mới > Dạng ống gấp khúc
Xe nâng dạng ống gấp khúc A38E
Name
Xe nâng dạng ống gấp khúc A38E
Introdution
Model:Snorkel A38E
Chiều cao làm việc: 13.5 m
Chiều cao sàn :11.5 m
Tầm với ngang:5.9 m
Diện tích sàn làm việc:0.71 x 1.24m
Trọng lượng:3795 kg
Tải trọng:215 kg
Copyright @2014 CIG POWER PRODUCTS,INC All Rights Reserved.