Máy nén khí
Trang Chủ > Thiết Bị Mới > Máy nén khí
Máy nén khí Ingersoll Rand P185
Name
Máy nén khí Ingersoll Rand P185
Introdution
Máy nén khí Ingersoll Rand P185
Ingersoll Rand P185 Air Compressor
Nhãn hiệu : Ingersoll Rand
Mã máy : P185 WIR
Thương hiệu động cơ : Yanmar
Số hiệu động cơ: 4IRJ7N (4TN)
Lượng khí đẩy: CFM(L/Sec) : 185 (87)
Áp lực đẩy khí: PSI(kPa): 100 (689)
Thời gian vận hành: 880 giờ
Máy nén khí Denyo DIS-70SB
Name
Máy nén khí Denyo DIS-70SB
Introdution
Máy nén khí Denyo DIS-70SB
Cần vít quay, 1 đoạn nén, làm mát bằng dầu
Mã thiết bị: DIS-70SB
Số hiệu động cơ: Kubota D905-KA
Áp lực đẩy khí: 0.69 MPa
Lưu lượng khí: 2.00 m3/phút
Dung tích khí: 0.0199 m3
Dầu máy nén: 10.0 lít
Máy nén khí Denyo DIS-130ES
Name
Máy nén khí Denyo DIS-130ES
Introdution
Máy nén khí Denyo DIS-130ES
Vít quay, 1 đoạn nén, làm mát bằng dầu
Mã thiết bị: DIS-130ES
Số hiệu động cơ: Yanmar 3TNV88-F
Áp lực đẩy khí: 0.7 MPa
Lưu lượng khí: 3.7 m3/phút
Dung tích khí: 0.030 m3
Dầu máy nén: 15.0 lít
Cấp dầu động cơ: loại trực tiếp phun
Máy nén khí Airman PDS-175S
Name
Máy nén khí Airman PDS-175S
Introdution
Máy nén khí Airman PDS-175S
Vít quay, 1 đoạn nén, làm mát bằng dầu
Mã thiết bị: PDS-175S
Số hiệu động cơ: Nissan or Isuzu
Áp lực đẩy khí: 0.69 / 0.7 MPa
Lưu lượng khí: 5 m3/phút
Dầu bôi trơn: 16.0 lít
Cấp dầu động cơ: loại trực tiếp phun
Máy nén khí Denyo DIS-180SB2
Name
Máy nén khí Denyo DIS-180SB2
Introdution
Máy nén khí Denyo DIS-180SB2
Cần vít quay, 1 đoạn nén, làm mát bằng dầu
Mã thiết bị: DIS-180SB2
Số hiệu động cơ: Isuzu AA-4LE2
Áp lực đẩy khí: 0.69 MPa
Lưu lượng khí: 5.10 m3/phút
Dung tích khí: 0.039 m3
Dầu máy nén: 19.0 lít
Cấp dầu động cơ: loại trực tiếp phun
Máy nén khí Airman PDS-265S
Name
Máy nén khí Airman PDS-265S
Introdution
Máy nén khí Airman PDS-265S
Vít quay, 1 đoạn nén, làm mát bằng dầu
Mã thiết bị: PDS-265S
Số hiệu động cơ: YANMAR 4TNV98T
Áp lực đẩy khí: 0.69 MPa
Lưu lượng khí: 7.5 m3/phút
Dầu bôi trơn: 30.0 lít
Cấp dầu động cơ: loại trực tiếp phun
Máy nén khí Denyo DIS-275SB2
Name
Máy nén khí Denyo DIS-275SB2
Introdution
Máy nén khí Denyo DIS-275SB2
Cần vít quay, 1 đoạn nén, làm mát bằng dầu
Mã thiết bị: DIS-275SB2
Số hiệu động cơ: Hino W04D-H
Áp lực đẩy khí: 0.69 MPa
Lưu lượng khí: 7.8 m3/phút
Dung tích khí: 0.085 m3
Dầu máy nén: 35.0 L
Cấp dầu động cơ: loại trực tiếp phun
Máy nén khí Airman PDS-390S
Name
Máy nén khí Airman PDS-390S
Introdution
Máy nén khí Airman PDS-390S
Vít quay, 1 đoạn nén, làm mát bằng dầu
Mã thiết bị: PDS-390S
Số hiệu động cơ: Isuzu DD-4BG1T
Áp lực đẩy khí: 0.7 MPa
Lưu lượng khí: 11 m3/phút
Dầu bôi trơn: 51.0 lít
Cấp dầu động cơ: loại trực tiếp phun
Máy nén khí Denyo DIS-390ES
Name
Máy nén khí Denyo DIS-390ES
Introdution
Máy nén khí Denyo DIS-390ES
Cần vít quay, 1 đoạn nén, làm mát bằng dầu
Mã thiết bị: DIS-390ES
Số hiệu động cơ: ISUZU DD-4BG1T
Áp lực đẩy khí: 0.7 MPa
Lưu lượng khí: 11.0 m3/phút
Dung tích khí: 0.10 m3
Dầu máy nén: 50.0 lít
Cấp dầu động cơ: loại trực tiếp phun / Turbo
Máy nén khí Denyo DIS-685ESS
Name
Máy nén khí Denyo DIS-685ESS
Introdution
Máy nén khí Denyo DIS-685ESS
Cần vít quay, 1 đoạn nén, làm mát bằng dầu
Mã thiết bị: DIS-685ESS
Số hiệu động cơ: Hino J08CUT
Áp lực đẩy khí: 0.69 MPa
Lưu lượng khí: 19.4 m3/phút
Dung tích khí: 0.20 m3
Dầu máy nén: 95.0 lít
Cấp dầu động cơ: loại trực tiếp phun / Turbo
Copyright @2014 CIG POWER PRODUCTS,INC All Rights Reserved.