Xe nâng dạng cắt kéo
Trang Chủ > Thiết Bị Mới > Xe nâng dạng cắt kéo
Xe nâng dạng cắt kéo Skyjack SJIII 3215
Name
Xe nâng dạng cắt kéo Skyjack SJIII 3215
Introdution
Model:SJIII 3215
Chiều cao làm việc:21’ (6.4 m)
Chiều cao sàn cực đại:15’ (4.6 m)
Chiều cao sàn cực tiểu:34.5” (0.9 m)
Chiều rộng tổng thể:32” (0.8 m)
Chiều dài tổng thể:70” (1.8 m)
Trọng lượng:2,400 lbs (1,089 kg)
Khả năng leo dốc :30%
Xe nâng dạng cắt kéo Skyjack SJIII 3219
Name
Xe nâng dạng cắt kéo Skyjack SJIII 3219
Introdution
Model:SJIII 3219
Chiều cao làm việc:25’ (7.6 m)
Chiều cao sàn cực đại:19’ (5.8 m)
Chiều cao sàn cực tiểu:39” (1.0 m)
Chiều rộng tổng thể:32” (0.8 m)
Chiều dài tổng thể:70” (1.8 m)
Trọng lượng:2,580 lbs (1,170 kg)
Khả năng leo dốc:30%
Xe nâng dạng cắt kéo  Skyjack  SJIII 3220
Name
Xe nâng dạng cắt kéo Skyjack SJIII 3220
Introdution
Model:SJIII 3220
Chiều cao làm việc:26’ (7.9 m)
Chiều cao sàn cực đại:20’ (6.1 m)
Chiều cao sàn cực tiểu:38” (1.0 m)
Chiều rộng tổng thể:32” (0.8 m)
Chiều dài tổng thể:91.5” (2.3 m)
Trọng lượng:3,510 lbs (1,592 kg)
Khả năng leo dốc:30%
Xe nâng dạng cắt kéo Skyjack SJIII 3226
Name
Xe nâng dạng cắt kéo Skyjack SJIII 3226
Introdution
Model:SJIII 3226
Chiều cao làm việc :32’ (9.8 m)
Chiều cao sàn cực đại:26’ (7.9 m)
Chiều cao sàn cực tiểu :45” (1.1 m)
Chiều rộng tổng thể:32” (0.8 m)
Chiều dài tổng thể:91.5” (2.3 m)
Trọng lượng :4,135 lbs (1,876 kg)
Khả năng leo dốc :30%
Xe nâng dạng cắt kéo  Skyjack SJIII 4626
Name
Xe nâng dạng cắt kéo Skyjack SJIII 4626
Introdution
Model:SJIII 4626
Chiều cao làm việc:32’ (9.8 m)
Chiều cao sàn cực đại:26’ (7.9 m)
Chiều cao sàn cực tiểu:45” (1.1 m)
Chiều rộng tổng thể:46” (1.2 m)
Chiều dài tổng thể:91” (2.3 m)
Trọng lượng:4,700 lbs (2,132 kg)
Khả năng leo dốc:30%
Xe nâng dạng cắt kéo  Skyjack SJIII 4632
Name
Xe nâng dạng cắt kéo Skyjack SJIII 4632
Introdution
Model:SJIII 4632
Chiều cao làm việc:38’ (11.6 m)
Chiều cao sàn cực đại:32’ (9.8 m)
Chiều cao sàn cực tiểu:48.5” (1.2 m)
Chiều rộng tổng thể:46” (1.2 m)
Chiều dài tổng thể:91” (2.3 m)
Trọng lượng:5,075 lbs (2,302 kg)
Khả năng leo dốc:25%
Xe nâng dạng cắt kéo Skyjack SJIII 4740
Name
Xe nâng dạng cắt kéo Skyjack SJIII 4740
Introdution
Model:SJIII 4740
Chiều cao làm việc:45' ( 13.26 m)
Chiều cao sàn cực đại:39’ (11.80 m)
Chiều cao sàn cực tiểu:54" (1.37 m)
Chiều rộng tổng thể:47” (1.19 m)
Chiều dài tổng thể:94.5” (2.40 m)
Trọng lượng:7,495 lbs (3,400 kg)
Khả năng leo dốc :25%
Xe nâng dạng cắt kéo Skyjack SJIII 6826RT
Name
Xe nâng dạng cắt kéo Skyjack SJIII 6826RT
Introdution
Model:SJ 6826RT
Chiều cao làm việc:32’ (9.8 m)
Chiều cao sàn cực đại:26’ (7.92 m)
Chiều cao sàn cực tiểu:48.5” (1.2 m)
Chiều rộng tổng thể:68” (1.7 m)
Chiều dài tổng thể:107” (2.7 m)
Trọng lượng :6,400 lbs (2903 kg)
Khả năng leo dốc:50%
Xe nâng dạng cắt kéo Skyjack  SJIII 7127 RT
Name
Xe nâng dạng cắt kéo Skyjack SJIII 7127 RT
Introdution
Model:SJ 7127 RT
Chiều cao làm việc:33’ (10.1 m)
Chiều cao sàn cực đại:27’ (8.2 m)
Chiều cao sàn cực tiểu:60.5” (1.5 m)
Chiều rộng tổng thể:71” (1.8 m)
Chiều dài tổng thể:127” (3.2 m)
Trọng lượng:8,420 lbs (3,819 kg)
Khả năng leo dốc:30%
Xe nâng dạng cắt kéo Skyjack  SJIII 8831 RT
Name
Xe nâng dạng cắt kéo Skyjack SJIII 8831 RT
Introdution
Model:SJ 8831 RT
Chiều cao làm việc:37’ (11.3 m)
Chiều cao sàn cực đại:31’ (9.4 m)
Chiều cao sàn cực tiểu:59” (1.5 m)
Chiều rộng tổng thể:87” (2.2 m)
Chiều dài tổng thể:139” (3.5 m)
Trọng lượng:9,980 lbs (4,527 kg)
Khả năng leo dốc:30%
Copyright @2014 CIG POWER PRODUCTS,INC All Rights Reserved.