Series động cơ TNV
Trang Chủ > Thiết Bị Mới > Series động cơ TNV
YANMAR 3TNV88(-B)
Name
YANMAR 3TNV88(-B)
Introdution
1. Kiểu loại: Động cơ 4 thì/thẳng đứng/làm mát bằng nước
2. Phương thức làm mát: Sử dụng thiết bị tản nhiệt
3. Công suất máy phát: 12.3~16.3KW
4. Công suất công nghiệp: 18.0~27.1KW
5. Loại động cơ thân thiện môi trường
YANMAR 2TNV70
Name
YANMAR 2TNV70
Introdution
1. Kiểu loại: Động cơ 4 thì/thẳng đứng/làm mát bằng nước
2. Phương thức làm mát: Sử dụng thiết bị tản nhiệt
3. Công suất máy phát: 7.7~10.0KW
4. Công suất công nghiệp:6.0~9.9
5. Loại động cơ thân thiện môi trường
YANMAR 3TNV70
Name
YANMAR 3TNV70
Introdution
1. Kiểu loại: Động cơ 4 thì/thẳng đứng/làm mát bằng nước
2. Phương thức làm mát: Sử dụng thiết bị tản nhiệt
3. Công suất máy phát: 6.1~16.0KW
4. Công suất công nghiệp:9.0~15.5KW
5. Loại động cơ thân thiện môi trường
YANMAR 3TNV76
Name
YANMAR 3TNV76
Introdution
1. Kiểu loại: Động cơ 4 thì/thẳng đứng/làm mát bằng nước
2. Phương thức làm mát: Sử dụng thiết bị tản nhiệt
3. Công suất máy phát: 8.2~19.5KW
4. Công suất công nghiệp: 11.8~20.2KW
5. Loại động cơ thân thiện môi trường
YANMAR 3TNV82A
Name
YANMAR 3TNV82A
Introdution
1. Kiểu loại: Động cơ 4 thì/thẳng đứng/làm mát bằng nước
2. Phương thức làm mát: Sử dụng thiết bị tản nhiệt
3. Công suất máy phát: 9.9~13.2KW
4. Công suất công nghiệp: 16.0~21.9KW
5. Loại động cơ thân thiện môi trường
YANMAR 3TNV84T(-B)
Name
YANMAR 3TNV84T(-B)
Introdution
1. Kiểu loại: Động cơ 4 thì/thẳng đứng/làm mát bằng nước
2. Phương thức làm mát: Sử dụng thiết bị tản nhiệt
3. Công suất máy phát: 14.0~18.8KW
4. Công suất công nghiệp: 16.0~29.1KW
5. Loại động cơ thân thiện môi trường
YANMAR 3TNV88(-B)
Name
YANMAR 3TNV88(-B)
Introdution
1. Type: 4-stroke, vertical-cylinder, water-cooled diesel engine
2. Cooling system: radiator
3. Generator output:16.3~12.30kw
4. Industrial output: 27.1~18.0kw
5. Type: Environmentally Friendly Engine
YANMAR 4TNV84T(-B)
Name
YANMAR 4TNV84T(-B)
Introdution
1. Kiểu loại: Động cơ 4 thì/thẳng đứng/làm mát bằng nước
2. Phương thức làm mát: Sử dụng thiết bị tản nhiệt
3. Công suất máy phát: 19.1~26.9KW
4. Công suất công nghiệp: 33.5~41.2KW
5. Loại động cơ thân thiện môi trường
YANMAR 4TNV88(-B)
Name
YANMAR 4TNV88(-B)
Introdution
1. Kiểu loại: Động cơ 4 thì/thẳng đứng/làm mát bằng nước
2. Phương thức làm mát: Sử dụng thiết bị tản nhiệt
3. Công suất máy phát: 16.4~21.6KW
4. Công suất công nghiệp: 24.1~35.0KW
5. Loại động cơ thân thiện môi trường
YANMAR 4TNV94L(-B)
Name
YANMAR 4TNV94L(-B)
Introdution
1. Kiểu loại: Động cơ 4 thì/thẳng đứng/làm mát bằng nước
2. Phương thức làm mát: Sử dụng thiết bị tản nhiệt
3. Công suất công nghiệp: 35.3~43.0KW
4. Loại động cơ thân thiện môi trường
Copyright @2014 CIG POWER PRODUCTS,INC All Rights Reserved.