Đầu máy phát 50HZ
Trang Chủ > Thiết Bị Mới > Đầu máy phát 50HZ
Đầu máy phát CiG 900 ~ 2000KW AC
Name
Đầu máy phát CiG 900 ~ 2000KW AC
Introdution
1. Công suất:900~2000KW
2. Điện áp:220~440V
3. Số pha:3 pha
4. Vòng quay:1500r.p.m
Đầu máy phát CiG 350 ~ 800kw AC
Name
Đầu máy phát CiG 350 ~ 800kw AC
Introdution
1. Công suất:350~800KW
2. Điện áp:220~440V
3. Số pha:3 pha
4. Vòng quay:1500r.p.m
Đầu máy phát  CiG 125 ~ 300kw AC
Name
Đầu máy phát CiG 125 ~ 300kw AC
Introdution
1. Công suất:125~300KW
2. Điện áp:220~440V
3. Số pha: 3 pha
4. Vòng quay:1500r.p.m
Đầu máy phát CiG 20 ~ 100kw AC
Name
Đầu máy phát CiG 20 ~ 100kw AC
Introdution
1. Công suất định mức/ Rated output: 20 ~ 100KW
2. Dòng điện định mức/ Rated voltage: 220 ~ 440V
3. Số pha/ Phase: 3
4. Vòng quay định mức/ Rated speed: 1500r.p.m
Copyright @2014 CIG POWER PRODUCTS,INC All Rights Reserved.