Xe nâng dạng gấp khúc
Trang Chủ > Thiết Bị Mới > Xe nâng dạng gấp khúc
Xe nâng dạng gấp khúc Skyjack SJ 46AJ
Name
Xe nâng dạng gấp khúc Skyjack SJ 46AJ
Introdution
Model:SJ46 AJ
Chiều cao làm việc:16.15 m
Chiều cao sàn :14.15 m
Tầm với ngang:7,68 m
Diện tích sàn làm việc:1.83 m x 0.76 m
Trọng lượng:6 981 kg
Tải trọng:227 kg
Xe nâng dạng gấp khúc Skyjack SJ 51 AJ
Name
Xe nâng dạng gấp khúc Skyjack SJ 51 AJ
Introdution
Model:SJ51 AJ
Chiều cao làm việc:17.58 m
Chiều cao sàn làm việc:15.58 m
Tầm với ngang:9.16 m
Diện tích sàn làm việc:1.83 m x 0.76 m
Trọng lượng:7316 kg
Tải trọng:227 kg
Xe nâng ống lồng dạng gấp khúc Skyjack SJ63 AJ
Name
Xe nâng ống lồng dạng gấp khúc Skyjack SJ63 AJ
Introdution
Model:SJ63 AJ
Chiều cao làm việc:21.38 m
Chiều cao sàn:19.38 m
Tầm với ngang:12.19 m
Diện tích sàn làm việc:0.91 x 2.44 m
Trọng lượng:10,045 kg
Tải trọng:227 kg
Copyright @2014 CIG POWER PRODUCTS,INC All Rights Reserved.