Xe nâng dạng ống lồng
Trang Chủ > Thiết Bị Mới > Xe nâng dạng ống lồng
Xe nâng dạng thẳng đứng Genie S-40
Name
Xe nâng dạng thẳng đứng Genie S-40
Introdution
Model:S-40
Chiều cao làm việc :46 ft (14.20 m)
Chiều cao sàn :40 ft (12.20 m)
Tầm với ngang :31 ft 8 in (9.65 m)
Tải trọng: 500 lbs (227 kg)
Xe nâng dạng thẳng đứng Genie S-45
Name
Xe nâng dạng thẳng đứng Genie S-45
Introdution
Model:S-45
Chiều cao làm việc :51 ft (15.72 m)
Chiều cao sàn :45 ft (13.72 m)
Tầm với ngang :36 ft 8 in (11.18 m)
Tải trọng :500 lbs (227 kg)
Xe nâng dạng thẳng đứng Genie S-60X
Name
Xe nâng dạng thẳng đứng Genie S-60X
Introdution
Model:S-60X
Chiều cao làm việc :66 ft (20.30 m)
Chiều cao sàn :60 ft (18.30 m)
Tầm với ngang :50 ft 10 in (15.48 m)
Tải trọng :500 lbs (227 kg)
Xe nâng dạng thẳng đứng Genie S-65
Name
Xe nâng dạng thẳng đứng Genie S-65
Introdution
Model:S-65
Chiều cao làm việc :71 ft (21.80 m)
Chiều cao sàn :65 ft (19.80 m)
Tầm với ngang :56 ft 2 in (17.10 m))
Tải trọng :500 lbs (227 kg)
Xe nâng dạng thẳng đứng Genie S-80X
Name
Xe nâng dạng thẳng đứng Genie S-80X
Introdution
Model:S-80X
Chiều cao làm việc :86 ft (26.20 m)
Chiều cao sàn :80 ft (24.40 m)
Tầm với ngang :71 ft 6 in (21.80 m)
Tải trọng :500 lbs (227 kg)
Xe nâng dạng thẳng đứng Genie S-85
Name
Xe nâng dạng thẳng đứng Genie S-85
Introdution
Model:S-85
Chiều cao làm việc :91 ft (27.70 m)
Chiều cao sàn :85 ft (25.90 m)
Tầm với ngang :76 ft 6 in (23.30 m)
Tải trọng :500 lbs (227 kg)
Xe nâng dạng thẳng đứng Genie S-100
Name
Xe nâng dạng thẳng đứng Genie S-100
Introdution
Model:S-100
Chiều cao làm việc :106 ft (32.48 m)
Chiều cao sàn :100 ft (30.48 m)
Tầm với ngang :75 ft (22.86 m)
Tải trọng :750 lbs (340 kg)
Xe nâng dạng thẳng đứng Genie S-105
Name
Xe nâng dạng thẳng đứng Genie S-105
Introdution
Model:S-105
Chiều cao làm việc :111 ft (34.00 m)
Chiều cao sàn :105 ft (32.00 m)
Tầm với ngang :80 ft (24.38 m)
Tải trọng :500 lbs (227 kg)
Xe nâng dạng thẳng đứng Genie S-120
Name
Xe nâng dạng thẳng đứng Genie S-120
Introdution
Model:S-120
Chiều cao làm việc :126 ft (38.58 m)
Chiều cao sàn :120 ft (36.58 m)
Tầm với ngang :75 ft (22.86 m)
Tải trọng:750 lbs (340 kg)
Xe nâng dạng thẳng đứng Genie S-125
Name
Xe nâng dạng thẳng đứng Genie S-125
Introdution
Model:S-125
Chiều cao làm việc :131 ft 2 in (40.15 m)
Chiều cao sàn :125 ft 2 in (38.15 m)
Tầm với ngang :80 ft (24.38 m)
Tải trọng :500 lbs (227 kg)
Copyright @2014 CIG POWER PRODUCTS,INC All Rights Reserved.