Xe nâng dạng gấp khúc
Trang Chủ > Thiết Bị Mới > Xe nâng dạng gấp khúc
Xe nâng người kiểu gấp khúc Genie Z-30/20N RJ
Name
Xe nâng người kiểu gấp khúc Genie Z-30/20N RJ
Introdution
Model:Z-30/20N RJ
Chiều cao làm việc :35 ft 2 in (10.89 m)
Chiều rộng sàn làm việc :3 ft 10 in (1.17 m)
Tầm với ngang :20 ft 6 in (6.25 m)
Tải trọng : 500 lbs (227 kg)
 Xe nâng người kiểu gấp khúc Genie Z-30/20N
Name
Xe nâng người kiểu gấp khúc Genie Z-30/20N
Introdution
Model:Z-30/20N
Chiều cao làm việc : :36 ft (11.14 m)
Chiều rộng sàn làm việc : 3 ft 11 in (1.19 m)
Tầm với ngang : 21 ft 5 in (6.53 m)
Tải trọng: 500 lbs (227 kg)
Xe nâng người kiểu gấp khúc Genie Z-40/23N
Name
Xe nâng người kiểu gấp khúc Genie Z-40/23N
Introdution
Model:Z-40/23N
Chiều cao làm việc :46 ft 5 in (14.32 m)
Chiều rộng sàn làm việc :4 ft 11 in (1.50 m)
Tầm với ngang :22 ft 8 in (6.91 m)
Tải trọng :500 lbs (227 kg)
Xe nâng người kiểu gấp khúc  Genie Z-40/23N RJ
Name
Xe nâng người kiểu gấp khúc Genie Z-40/23N RJ
Introdution
Model:Z-40/23N RJ
Chiều cao làm việc :46 ft 5 in (14.32 m)
Chiều rộng sàn làm việc :4 ft 11 in (1.50 m)
Tầm với ngang : 20 ft 6 in (6.25 m)
Tải trọng: 500 lbs (227 kg)
Xe nâng người kiểu gấp khúc  Genie  Z-34/22 DC
Name
Xe nâng người kiểu gấp khúc Genie Z-34/22 DC
Introdution
Model: Z-34/22 DC
Chiều cao làm việc :40 ft 6 in (12.52 m)
Chiều rộng sàn làm việc :5 ft 8 in (1.73 m)
Tầm với ngang :22 ft 3 in (6.78 m)
Tải trọng:500 lbs (227 kg)
Xe nâng người kiểu gấp khúc Genie  Z-34/22 IC
Name
Xe nâng người kiểu gấp khúc Genie Z-34/22 IC
Introdution
Model:Z-34/22 IC
Chiều cao làm việc :40 ft 6 in (12.52 m)
Chiều rộng sàn làm việc :4 ft 8 in (1.42 m)
Tầm với ngang : 22 ft 3 in (6.78 m)
Tải trọng : 500 lbs (227 kg)
Xe nâng người kiểu gấp khúc Genie  Z-34/22 N
Name
Xe nâng người kiểu gấp khúc Genie Z-34/22 N
Introdution
Model:Z-34/22 N
Chiều cao làm việc : 40 ft 6 in (12.52 m)
Chiều rộng sàn làm việc :4 ft 10 in (1.47 m)
Tầm với ngang :22 ft 3 in (6.78 m)
Tải trọng : 500 lbs (227 kg)
Xe nâng người kiểu gấp khúc  Genie Z-45/25J RT
Name
Xe nâng người kiểu gấp khúc Genie Z-45/25J RT
Introdution
Model:Z-45/25J RT
Chiều cao làm việc :52 ft 1 in (16.05 m)
Chiều rộng sàn làm việc :6 ft (1.83 m)
Tầm với ngang :24 ft 8 in (7.52 m)
Tải trọng :500 lbs (227 kg)
Xe nâng người kiểu gấp khúc Genie Z-45/25 DC
Name
Xe nâng người kiểu gấp khúc Genie Z-45/25 DC
Introdution
Model:Z-45/25 DC
Chiều cao làm việc :51 ft 6 in (15.87 m)
Chiều rộng sàn làm việc :5 ft 10.3 in (1.79 m)
Tầm với ngang :25 ft (7.62 m)
Tải trọng :500 lbs (227 kg)
Xe nâng người kiểu gấp khúc Genie Z-45/25J DC
Name
Xe nâng người kiểu gấp khúc Genie Z-45/25J DC
Introdution
Model:Z-45/25J DC
Chiều cao làm việc :51 ft 9 in (15.94 m)
Chiều rộng sàn làm việc :5 ft 10.3 in (1.79 m)
Tầm với ngang :25 ft 1 in (7.65 m)
Tải trọng :500 lbs (227 kg)
Copyright @2014 CIG POWER PRODUCTS,INC All Rights Reserved.