Xe nâng dạng cắt kéo
Trang Chủ > Thiết Bị Mới > Xe nâng dạng cắt kéo
Xe nâng dạng cắt kéo Genie GS-1930
Name
Xe nâng dạng cắt kéo Genie GS-1930
Introdution
Model:GS-1930
Chiều cao sàn làm việc: 19 ft ( 5.79 m)
Chiều cao làm việc: 25 ft (7.79 m)
Chiều rộng sàn làm việc:2ft 5 in (0.74 m)
Tải trọng:500 lbs (227 kg)
Khả năng leo dốc : 25%
Xe nâng dạng cắt kéo Genie GS-3232
Name
Xe nâng dạng cắt kéo Genie GS-3232
Introdution
Model:GS-3232
Chiều cao sàn làm việc :32 ft (9.75 m)
Chiều rộng sàn làm việc:2 ft 8 in (0.81 m)
Tải trọng:500 lbs ( 227 kg)
Khả năng leo dốc :25 %
Xe nâng dạng cắt kéo Genie  GS-2669 RT
Name
Xe nâng dạng cắt kéo Genie GS-2669 RT
Introdution
Model:GS-2669 RT
Chiều cao sàn làm việc :32 ft (9.75 m)
Chiều rộng sàn làm việc :5 ft 9 in (1.75 m)
Tải trọng :1,500 lbs (680 kg)
Khả năng leo dốc :45%
Xe nâng dạng cắt kéo Genie GS 4047
Name
Xe nâng dạng cắt kéo Genie GS 4047
Introdution
Model:GS-4047
Chiều cao sàn làm việc :38 ft 4.6 in(11.7 m)
Chiều rộng sàn làm việc:3 ft 9.5 in (1.16 m)
Tải trọng:770 lbs (350 kg)
Khả năng leo dốc : 25%
Xe nâng dạng cắt kéo Genie  GS-3390 RT
Name
Xe nâng dạng cắt kéo Genie GS-3390 RT
Introdution
Model:GS-3390 RT
Chiều cao sàn làm việc :39 ft (12.06 m)
Chiều rộng sàn làm việc :7 ft 6 in (2.29 m)
Tải trọng :2,500 lbs (1,134 kg)
Khả năng leo dốc:50%
Xe nâng dạng cắt kéo Genie  GS-3369 RT
Name
Xe nâng dạng cắt kéo Genie GS-3369 RT
Introdution
Model:GS-3369 RT
Chiều cao sàn làm việc :39 ft (11.90 m)
Chiều rộng sàn làm việc:5 ft 9 in (1.75 m)
Tải trọng :1,000 lbs (454 kg)
Khả năng leo dốc :40%
Xe nâng dạng cắt kéo Genie GS-3369 DC
Name
Xe nâng dạng cắt kéo Genie GS-3369 DC
Introdution
Model:GS-3369 DC
Chiều cao sàn làm việc :39 ft (11.9 m)
Chiều rộng sàn làm việc:5 ft 9 in (1.75 m)
Tải trọng:1000 lbs (454 kg)
Khả năng leo dốc :35%
Xe nâng dạng cắt kéo  Genie  GS-3384 RT
Name
Xe nâng dạng cắt kéo Genie GS-3384 RT
Introdution
Model:GS-3384 RT
Chiều cao sàn làm việc :39 ft (12.06 m)
Chiều rộng sàn làm việc:7 ft (2.13 m)
Tải trọng :2,500 lbs (1,134 kg)
Khả năng leo dốc :50%
Xe nâng dạng cắt kéo Genie GS-4069 RT
Name
Xe nâng dạng cắt kéo Genie GS-4069 RT
Introdution
Model:GS-4069 RT
Chiều cao sàn làm việc:46 ft (14.02 m)
Chiều rộng sàn làm việc:5 ft 9 in (1.75 m)
Tải trọng :800 lbs (363 kg)
Khả năng leo dốc:40%
Xe nâng dạng cắt kéo  Genie GS-4069 DC
Name
Xe nâng dạng cắt kéo Genie GS-4069 DC
Introdution
Model:GS-4069 DC
Chiều cao sàn làm việc :46 ft (14.02 m)
Chiều rộng sàn làm việc :5 ft 9 in (1.75 m)
Tải trọng :800 lbs (363 kg)
Khả năng leo dốc :35%
Copyright @2014 CIG POWER PRODUCTS,INC All Rights Reserved.