Động cơ FUSO
Trang Chủ > Thiết Bị Mới > Động cơ FUSO
4D34-T
Name
4D34-T
Introdution
Loại máy : 4D34-T
Động cơ: 4 thì, hệ thống làm mát bằng nước
Đốt nhiên liệu : Phun trực tiếp
Xi lanh*đường kính*hành trình: 4-101*115
Công suất dự phòng : 59kW
6D16
Name
6D16
Introdution
Loại máy : 6D16
Động cơ: 4 thì, hệ thống làm mát bằng nước
Đốt nhiên liệu : Phun trực tiếp
Xi lanh*đường kính*hành trình: 6-118*115
Công suất dự phòng : 71kW
6D16-T
Name
6D16-T
Introdution
1. Engine No.: D1
2. Model: 6D16-T
3. Type: 4-stroke direct water-cooled
4. Chamber type: Direct injection
5. B8018- Standby kW: 1500min-1 117
6. 1989 (overload 10%): 1800min-1 134
6D24
Name
6D24
Introdution
Loại máy : 6D24
Động cơ: 4 thì, hệ thống làm mát bằng nước
Đốt nhiên liệu : Phun trực tiếp
Xi lanh*đường kính*hành trình: 6-130*150
Công suất dự phòng : 125kW
6D24-T
Name
6D24-T
Introdution
Loại máy : 6D24-T
Động cơ: 4 thì, hệ thống làm mát bằng nước
Đốt nhiên liệu : Phun trực tiếp
Xi lanh*đường kính*hành trình: 6-130*150
Công suất dự phòng : 185kW

Copyright @2014 CIG POWER PRODUCTS,INC All Rights Reserved.