Xe nâng dạng thẳng đứng
Trang Chủ > Thiết Bị Mới > Xe nâng dạng thẳng đứng
Khung nâng dạng ống đứng Skyjack SJ 16
Name
Khung nâng dạng ống đứng Skyjack SJ 16
Introdution
Model:SJ16
Chiều cao làm việc:6.75 m
Chiều cao sàn cực đại:4.75 m
Chiều cao sàn cực tiểu:0.45 m
Chiều rộng tổng thể:0.77 m
Chiều dài tổng thể:1.37 m
Trọng lượng:966 kg
Khả năng leo dốc :30%
Khung nâng dạng ống đứng Skyjack SJ 12
Name
Khung nâng dạng ống đứng Skyjack SJ 12
Introdution
Model:SJ12
Chiều cao làm việc:5.65 m
Chiều cao sàn cực đại:3.65 m
Chiều cao sàn cực tiểu:0.45 m
Chiều rộng tổng thể:0.77 m
Chiều dài tổng thể:1.37 m
Trọng lượng:782 kg
Khả năng leo dốc :30%
Copyright @2014 CIG POWER PRODUCTS,INC All Rights Reserved.