Xe Nâng Người
Home > Thiết bị mới > Xe Nâng Người > Xe nâng dạng cắt kéo
Name
Xe nâng dạng cắt kéo Skyjack SJIII 4632
Introdution
Model:SJIII 4632
Chiều cao làm việc:38’ (11.6 m)
Chiều cao sàn cực đại:32’ (9.8 m)
Chiều cao sàn cực tiểu:48.5” (1.2 m)
Chiều rộng tổng thể:46” (1.2 m)
Chiều dài tổng thể:91” (2.3 m)
Trọng lượng:5,075 lbs (2,302 kg)
Khả năng leo dốc:25%

 

高空作業車高空作業車

 

 

 

 SJIII 4626 /  SJIII 4632   SCISSOR LIFTS

 

SPECIFICATIONS SJIII 4626 SJIII 4632
Work Height 32' (9.75 m) 38’(11.58 m)
Raised Platform Height 26’(7.92 m) 32’(9.75 m)
Lowered Platform Height 45”(1.14 m) 48.5”(1.23 m)
Overall Width 46”(1.17 m) 46”(1.17 m)
Overall Length 91”(2.31 m) 91”(2.31 m)
Stowed Height (Rails Up) 84.5”(2.15 m) 88”(2.24 m)
Stowed Height (Rails Down) 70.5”(1.79 m) 74”(1.88 m)
Platform Width (Inside Dimension) 42”(1.07 m) 42”(1.07 m)
Platform Length (Inside Dimension) 84” (2.13 m) 84” (2.13 m)
Extension Deck (Roll Out) 4’(1.22 m) 4’(1.22 m)
Wheelbase 69" (1.75 m) 69" (1.75 m)
Ground Clearance (Stowed) 3.5”(8.89 cm) 3.5" (8.89 cm)
Ground Clearance (raised) 0.75" (1.91 cm) 0.75"  (1.91 cm)
Weight 4,700 lbs (2,132 kg) 5,075 lbs (2,302 kg)
Gradeability 30% 25%
Turning Radius (Inside) 47.5”(1.21 m) 47.5”(1.21 m)
Turning Radius (Outside) 93.5”(2.37 m) 93.5”(2.37 m)
Drive Speed (Stowed) 2 mph (3.2 km/h) 2 mph (3.2 km/h)
Lift Time (With Rated Load) 54 sec 59 sec
Drive Speed (Raised) 0.6 mph (1 km/h) 0.6 mph (1 km/h)
Maximum Drive Height Full Height Full Height
Capacity (Overall) 1,000 lbs (454 kg) 700 lbs (318 kg)
Maximum # of Persons 3 2
Tire Size 16 x 5 x 12 16 x 5 x 12
Tire Type Solide,N/M Solide,N/M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

more...

 

Copyright @2014 CIG POWER PRODUCTS,INC All Rights Reserved.