Đầu Máy Phát
Home > Thiết bị mới > Đầu Máy Phát > Đầu máy phát 60HZ
Name
Đầu máy phát CiG 800~2000 kw AC
Introdution
1. Công suất định mức/ Rated Output :800~2000 KW
2. Dòng điện định mức/ Rated Voltage :220~480V
3. Số pha/ Phase :3 pha
4. Vòng quay định mức/ Rated Speed :1800r.p.m
 
TYPE 
A-800S
A-900S
A-1000S
A-1250S
A-1500S
A-1750S
A-2000S
Công suất định mức KW/KVA
800/1000
900/1125
1000/1250
1250/1562
1500/1875
1750/2187
2000/2500
Rated Voltage/ Dòng điện định mức
220~480 V
Phase
Số pha
3-Phase
Polarity
Số cực
4
Power Factor
Công suất
0.8 PF
Frequency
Tần suất
60 Hz
Excitation Voltage
Kích từ điện áp
63 V
Excitation Current
Kích từ dòng điện
5A
Rated RPM
Vòng quay định mức
1800
Environment Temperature/ Nhiệt độ
40 
 
Copyright @2014 CIG POWER PRODUCTS,INC All Rights Reserved.