Đầu Máy Phát
Home > Thiết bị mới > Đầu Máy Phát > Đầu máy phát 60HZ
Name
Đầu máy phát CiG 20~100kw AC
Introdution
1. Công suất định mức/ Rated Output :20~100KW
2. Dòng điện định mức/ Rated Voltage :220~480V
3. Số pha/ Phase :3 pha
4. Vòng quay định mức/ Rated Speed :1800r.p.m
 
TYPE 
A-20S
A-30S
A-40S
A-50S
A-60S
A-80S
A-100S
Công suất định mức KW/KVA
20/25
30/38
40/50
50/63
60/75
80/100
100/125
Rated Voltage 
Dòng điện định mức 
220~480 V
Phase 
Số pha
3-Phase
Polarity 
Số cực
4
Power Factor 
Công suất
0.8 PF
Frequency 
Tần số
60 Hz
Excitation Voltage 
Kích từ  điện áp
63 V
Excitation Current 
Kích từ dòng điện
5A
Rated RPM 
Vòng quay định mức
1800
Environment Temperature 
Nhiệt độ
40 
Copyright @2014 CIG POWER PRODUCTS,INC All Rights Reserved.