Light Boy
首页 > 新机采购 > Light Boy
YANMAR-LB430F
產品名稱
YANMAR-LB430F
產品介紹
1.四只400w金属卤化灯
2.三段式升降杆
3.四轮推车
4.二只固定架
5.重量150kg
YANMAR-LB1130FB
產品名稱
YANMAR-LB1130FB
產品介紹
1.一只1000w金属卤化灯
2.二支固定架
3.三段式升降杆
4.四轮推车
5.重量120kg
YANMAR-LB1130GBM
產品名稱
YANMAR-LB1130GBM
產品介紹
1.一只1000W复金属灯
2.三段式升降杆+ 一只延伸杆
3.五只移动轮
4.五支固定架
5.重量64kg
Copyright © 2014 擎亿股份有限公司 All Rights Reserved.