Xe Nâng Đã Qua Sử Dụng
Tên
T06GS139 - Xe nâng dạng cắt kéo Genie GS1930
Chi tiết
Hãng: Genie
Model: GS1930
S/N: 76117
CiG #: T06GS139
Năm sx: 2005
Đã SD: 317
Chiều cao sàn: 19’ ( 5.8m)
Chiều cao làm việc: 8 m
Lưu ý: kiểm tra định kỳ, tình trạng tốt

T06GS139 -  Scissor Lift Skyjack Genie GS1930

 

T06GS139 -  Scissor Lift Skyjack Genie GS1930

 

T06GS139 -  Scissor Lift Skyjack Genie GS1930

 

T06GS139 -  Scissor Lift Skyjack Genie GS1930

 

T06GS139 -  Scissor Lift Skyjack Genie GS1930

 

T06GS139 -  Scissor Lift Skyjack Genie GS1930

 

T06GS139 -  Scissor Lift Skyjack Genie GS1930

Copyright @2014 CIG POWER PRODUCTS,INC All Rights Reserved.