Xe Nâng Đã Qua Sử Dụng
Tên
T04GS02 - Xe nâng Genie GR12 Runabout
Chi tiết
Hãng : Genie
Model : GR12
S/N: GR06-7193
CIG#: T04GS02
Năm sx :2006
Đã SDs : 271
Chiều cao sàn : 11’ ( 3.58m)
Chiều cao làm việc : 6m
Điều kiện: hoạt động tốt

 T04GS10- Genie GR12 Mast LiftT04GS10- Genie GR12 Mast LiftT04GS10- Genie GR12 Mast LiftT04GS10- Genie GR12 Mast LiftT04GS10- Genie GR12 Mast LiftT04GS10- Genie GR12 Mast LiftT04GS10- Genie GR12 Mast LiftT04GS10- Genie GR12 Mast LiftT04GS10- Genie GR12 Mast LiftT04GS10- Genie GR12 Mast Lift 

Copyright @2014 CIG POWER PRODUCTS,INC All Rights Reserved.