Xe Nâng Đã Qua Sử Dụng
Tên
T04AC07 - Xe nâng người Aichi RM040
Chi tiết
Hãng : Aichi
Model : RM040
S/N: 672836
CIG#: T04AC07
Năm sx : 2001
Đã SDs : 8211
Chiều cao sàn : 4m
Chiều cao làm việc : 6m
Tình trạng: máy hoạt động tốt.

  Aichi Table Lift RM040 - T04AC03Aichi Table Lift RM040 - T04AC03Aichi Table Lift RM040 - T04AC03Aichi Table Lift RM040 - T04AC03Aichi Table Lift RM040 - T04AC03Aichi Table Lift RM040 - T04AC03Aichi Table Lift RM040 - T04AC03Aichi Table Lift RM040 - T04AC03Aichi Table Lift RM040 - T04AC03

Copyright @2014 CIG POWER PRODUCTS,INC All Rights Reserved.