Đầu Máy Phát
Home > Thiết bị mới > Đầu Máy Phát > Đầu máy phát 60HZ
Name
Đầu máy CiG 350~750kw AC
Introdution
1. Công suất định mức/ Rated Output :350~750KW
2. Dòng điện định mức/ Rated Voltage :220~480V
3. Số pha/ Phase :3-Phase
4. Vòng quay định mức :1800r.p.m
 
TYPE 
A-350S
A-400S
A-450S
A-500S
A-600S
A-650S
A-750S
Công suất định mức KW/KVA
350/438
400/500
450/563
500/625
600/750
650/813
750/937
Rated Voltage
Dòng điện định mức
220~480 V
Phase 
Số pha
3-Phase
Polarity 
Số cực
4
Power Factor 
Công suất
0.8 PF
Frequency 
Tần suất
60 Hz
Excitation Voltage 
Kích từ điện áp
63 V
Excitation Current 
Kích từ dòng điện
5A
Rated RPM 
Vòng quay định mức
1800
Environment Temperature 
Nhiệt độ
40 ℃
 
Copyright @2014 CIG POWER PRODUCTS,INC All Rights Reserved.