Đầu Máy Phát
Home > Thiết bị mới > Đầu Máy Phát > Đầu máy phát 60HZ
Name
Đầu máy phát CiG 125~300 kw AC
Introdution
1. Công suất định mức/ Rated Output :125~300 KW
2. Dòng điện định mức/ Rated Voltage :220~480V
3. Số pha/ Phase :3
4. Vòng quay định mức/ Rated Speed : 1800 r.p.m
 
TYPE 
A-125S
A-150S
A-175S
A-200S
A-250S
A-300S
Công suất định mức (KW/KVA)
125/156
150/188
175/219
215/269
250/313
300/375
Rated Voltage 
Điện áp định mức
220~480 V
Phase 
Số pha
3-Phase
Polarity
Số cực
4
Power Factor 
Công suất
0.8 PF
Frequency 
Tần số
60 Hz
Excitation Voltage 
Kích từ điện áp
63 V
Excitation Current 
Kích từ dòng điện
5A
Rated RPM 
Vòng quay định mức
1800
Environment Temperature 
Nhiệt độ
40 
Copyright @2014 CIG POWER PRODUCTS,INC All Rights Reserved.